Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα για το διάστημα από τη 1η Μαΐου έως και τη 31η Οκτωβρίου 2023.

Από τον χάρτη φαίνεται ότι και σήμερα κάποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» και αυτό σημαίνει ότι πολλές περιοχές βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Όλες οι άλλες περιοχές που είναι στο πορτοκαλί είναι στην κλίμακα 4 και στο κίτρινο, σε μικρότερη κλίμακα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ατικής, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια πλην της νήσου Σκύρου, Πελοπόννησος, Αργολίδα, Κορινθία Μεσσηνία, Επτάνησα.

Η Ρόδος είναι στην κατηγορία 3 ενώ υπόλοιπες περιοχές στην κατηγορία 4.

Ο χάρτης επικινδυνότητας από την Πολιτική Προστασία

Ο χάρτης συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Κύριος στόχος της έκδοσης του Χάρτη είναι η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες κατά το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.megatv.com