Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Στόχος είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργαζομένων, η συνεπής εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά τις ημέρες του καύσωνα.

Συγκεκριμένα:

-250 κλιμάκια επιθεώρησης εργασίας

-Ομάδες δύο ατόμων

-Σε συνεργασία με τροχαία

-2.000 €/εργαζόμενο

Μέχρι στιγμής παρατηρληθηκε πως στις 21/07/2023 δούλευαν παρά τον καύσωνα σε:

Εργοτάξιο: Δύο εργαζόμενοι

Επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 €.

Οικοδομή: Τέσσερις εργαζόμενοι

Επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000€.

megatv.com