Πρόστιμα από 500 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων έρχονται για τις επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν ως την 1η Μαΐου την αλλαγή μισθού λόγω αύξησης κατώτατου μισθού. Η μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών συνεπάγεται πρόστιμο από 500 ως 3.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024. Ειδικότερα σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της.

Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος το νέου κατώτατου μισθού, ήτοι την 1η.4.2024, η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις γίνονται εντός του περιβάλλοντος ΕΡΓΑΝΗ Ι και ουδόλως η νομοθετημένη προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται ανωτέρω επηρεάζεται από την έναρξη εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που έχει οριστεί για την 1.7.2024.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 780 ευρώ στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου. Σε δωδεκάμηνη βάση, όπως υπολογίζει η Eurostat, ο κατώτατος μισθός με νέα αύξηση διαμορφώνεται στα 968,33 ευρώ και οι ετήσιες αποδοχές στα 11.620 ευρώ. Με τη νέα αύξηση, κατά 6,4%, ο καθαρός κατώτατος μισθός, με 14 καταβολές, διαμορφώνεται στα 715 ευρώ από 547 ευρώ που ήταν το 2019. Σε δωδεκάμηνη βάση, ο καθαρός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 834 ευρώ από 638 ευρώ που ήταν το 2019. Έτσι το ετήσιο καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους ανέρχεται στα 2.352 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση πάνω από 30% σε σχέση με το 2019.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 559.274. Με μία τριετία ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.065 ευρώ σε 12μηνη. Με δύο τριετίες ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.162 ευρώ σε 12μηνη. Με τρείς τριετίες ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.259 ευρώ σε 12μηνη.

Ειδικότερα, οι νέοι μισθοί με την προσαύξηση της προϋπηρεσίας διαμορφώνονται ως εξής:

– Χωρίς προϋπηρεσία: 830 ευρώ (+50 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 1 τριετία: 913 ευρώ (+55 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 2 τριετίες: 996 ευρώ (+60 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 3 τριετίες: 1.079 ευρώ (+65 ευρώ)

Όλα τα ποσά αυτά είναι μεικτά. Τα καθαρά διαμορφώνονται ως εξής:

– Χωρίς προϋπηρεσία: 706 ευρώ (+40 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 1 τριετία: 761,7 ευρώ (+37 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 2 τριετίες: 817,4 ευρώ (+40 ευρώ)

Με προϋπηρεσία 3 τριετίες: 871,8 ευρώ (+42,5 ευρώ).

 

agriniopress.gr