Έτσι η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη εταιρεία που αξιοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο για να κάνει μια τέτοια παρουσίαση, απεικονίζοντας τα οικονομικά μεγέθη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της και με τόση λεπτομέρεια.

Η εταιρία βρέθηκε απέναντι σε προκλήσεις και κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

Το 2022 η εταιρία MYTILINEOS αύξησε τα καθαρά της κέρδη κατά 187% και 466 εκατομμύρια ευρώ έναντι 162 εκατομμύρια το 2021.

Επίσης η MYTILINEOS αύξησε τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά 137% και 823 εκατ. ευρώ, έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2021.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρίας έπαιξαν η ταχύτητα ωρίμανσης και η ολοκλήρωση ενός αριθμού νέων επενδύσεων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των Τομέων.

Αν και το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό και γεμάτο αβεβαιότητες, η MYTILINEOS έχει ήδη προετοιμαστεί κατάλληλα για την επόμενη μέρα μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού, θέτοντας παράλληλα ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας το επόμενο διάστημα.megatv.com