Το Ίδρυμα Vodafone παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, δύο νέες πρωτοβουλίες που φέρνουν τις ψηφιακές δεξιότητες στο επίκεντρο της εκπαίδευσης, μέσα από μία νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που αναδεικνύει το ψηφιακό χάσμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας και την έναρξη ενός νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών.

Μετά από πανευρωπαϊκή έρευνα για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone, προέκυψαν ενθαρρυντικά στοιχεία.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Μέσω του νέου δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας 130 ωρών, οι επιμορφούμενοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση καθώς και 5,2 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.megatv.com