Από το 2017 το ίδρυμα Vodafone υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation Next, το οποίο αφορά την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από όλη την Ελλάδα.

«Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές, αλλά και τους καθηγητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και την STEM εκπαίδευση και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διασύνδεσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα Generation Next εξελίσσεται, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα με νέο εκπαιδευτικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, το οποίο αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός αρχικού επιπέδου γνώσης και κατανόησης για μαθητές ηλικίας 11 και 12 ετών», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, υπεύθυνη του ιδρύματος Vodafone.

Το υλικό που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα Generation Next περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, όπως Εισαγωγή στην STEM εκπαίδευση, Visual Coding με Scratch και Micro:bit, καθώς και Digital Storytelling.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν online μαθήματα, τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα λήψης πιστοποίησης Generation Next, ενώ οι πρώτοι 50 που θα πάρουν την πιστοποίηση θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό Micro:bit.megatv.com