Οι μαθητές από τον Δεκέμβριο του 2022, ανακυκλώνουν εντός των σχολικών μονάδων σε ειδικούς κάδους τρία ρεύματα υλικών: χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο.

Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 36.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών από 20.000 μαθητές δημοτικών σχολείων.

Προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα όλα τα σχολεία τη νέα χρονιά.megatv.com